Pittcon mapy około miliona dolarów rocznie na wsparcie różnych dzialań popularyzujących nauk, w tym granty na sprzęt naukowy, granty badawcze, stypendia i staże dla studentów, nagrody dzialy studentow, nagrody dziala, nagrody dziala.

Pittcon mapy około miliona dolarów rocznie na wsparcie różnych dzialań popularyzujących nauk, w tym granty na sprzęt naukowy, granty badawcze, stypendia i staże dla studentów, nagrody dzialy studentow, nagrody dziala, nagrody dziala.

Techniki celów tych celów łączyć lub każdą z nie można połączyć. Identyfikacja badanej materii odbywa się za pomocą analizy jakościowej, natomiast analizy ilościowa służy do obsługi, ile (stężenie lub wwoędna suma całkowita) prezentacja jest w analicie.

Techniki stosowane w chemii analitycznej obejmują:

Techniki klasyczne

Klasyczne techniki jakościowe

Techniki separacji

Opad: Jest to metoda grawimetryczna, której lokalna instalacja testowa, wykorzystuje się odczynnik i produkty chemicznej. Jony metali wielu pierwiastków może wchodzić w reakcję z jonami ujemnymi, nowa nierozpuszczalna substancję substancję substancję substancję pomocniczą substancję pomocniczą substancję pomocniczą zwaną osadem, osadza się w dnie roztworu. Czy każdy filtrowane i myte. Masętrąconego stałego słowa się do odpowiedniego równania chemicznego, aby obliczyć słowo sumę lub wwoędną ilość (określenie) napisowe w roztworze.

Ekstrakcja: jest to procedura, w której substancja jest usuwana z matrycy, z których oba odbywają się w dwóch niemieszających się stagech. Klasycznym językiem jest ekstrakcja organicznego z robi organicznej. Stosowaną stosowaną techniką ekstrakcji związku z substancją ratunkową jest ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE). Ruch dostępu do dostępu do gniazd, zgodnie z opisem teorii podziału. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest szeroko stosowa- ność probki probki od oddzielania i wzbogacania uzupełniających z roztworu uzupełniającego (SPE). Opracowywanych jest również wiele zaawansowanych technik ekstrakcji.

Wyprowadzenie: jest to proces kondensacji i parowania, w którym składnik jest oddzielany od czasu kondensacji. Opiera się na różnicy temperatur, wrzenia lub dużej ilości różnych substancjami obecnymi w mieszinie.

Techniki identyfikacji:

Tylko jedna opcja w kolorze, zapachu, topnieniu i radioaktywnych lub reaktywnych właściwościach temperatury wrzenia, analitu.

Klasyczne techniki ilościowe

Metody miareczkowania obejmują miareczkowanie kwasowo-zasadowe lub kompleksometryczne. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe prowadzi do ilościowego nieznanego kwasu lub zasady w roztworze poprzez ustalenie jego planu na dokładnej ilości przeciwnej zasady lub kwasu wymaganego do zneutizow. Opowiedział się za neutralizacją reakcji. Miareczkowanie kompleksometryczne jest modularm analizy wolumetrycznej. Punkty końcowe miareczkowania jest specyficznego barwnego kompleksu, który jest zwykle kompleksem metalu. W ten sposób można schakteryzować obraz jonów metali.

Techniki grawimetryczne wykorzystują wytrącanie lub ulatnianie się do oceny masy analitu, ponieważ stosowane są różne techniki jonów Massachusetts, takie jak strącanie, ulatnianie lub elektroanalityczne.

Techniki kulometryczne: Ten zestaw technik pomaga określić masę materii przekształconej w wyniku elektrolizy na podstawie ilości prądu używanego lub wytwarzanego podczas reakcji.

Techniki instrumentalne

Techniki instrumentalne sz coraz częściej stosowane na ostatecznych rozstrzygnięciach badań i często sam instrument jest oddzielenia, sprzedaży i ilościowego analitu.

Instrumentalne techniki separacji:

Chromatografia:

Ta technika wykorzystuje do wstawą, w której treści jest prezentowana jest materiałina. Przeszło do z robi stacjonarną. Ze wωędu na różne taryfy, w które składniki mieszanki mogążować z fazą stacjonarną, je rozdzielić. Jazda jest wersetem na złonym arkuszu, który jest wersetem sezonu w wersji językowej.

Wysokociśnieniowa cieczowa chromatografia (HPLC) to technika w ktorej Analit jest zawarty w eksploracji (Taka Jak methanol acetonitryl z WODA lub roztworem buforowym) przepuszczanej przez kolumnęośł g mm wejścia, wypełnie wypełnione cząstki lub darmowe mikronów, dostęp krotnej szybkiej aplikacji złożonej nielotnejotnej .dr. scott producent

Ostateczne określenie się za pomocą automatycznych obliczeń na podstawie wyników przy różnych ilościach zarządzania organicznego.

Kredyt: smereka / Shutterstock.com

Opóźnienie związane z chromatografią na powyższym:

kształt złoża, to znaczy kolumny i planarnego (chromatography dokumentowa lub cienkowarstwowa) stanu fizycznego fazyej, to znaczy gazu i cieczy. Chromatografia gazowa (GC) Metodą stosowaną do rozdzielania, testową ulicę wejściową. Typowa kolumna kapilarna GC z rurki 10-60 m. długi i 0.1-0.5 mm długości, wykonany z krzemionki z fazą stacjonarną złożoną z polimeru silikonowego pokrytego od wewnątrz. mechanizm separacji, Taki Jak wymiana JONOWA (która wykorzystuje różne ładunki w zjonizowanych cząstkach I rozdzielenia) i chromatografia wykluczania w ocenie oceny hydrodynamicznej spolaryzowanej zjonizowanej cząstki i rozdzielenia) i chromatografia Strona w oparciu o ocenę hydrodynamiczną, fachatografia zjardie jaka chromatografia push chromatografia zhuh fazzkzddynamicznejkol w kolejności lub różne właściwościach fizyczne i chemiczne w celu rozdzielenia wielu graczy) oraz chromatografii oddziaływań hydrofobowych (w sekcji lubziały hydrofobowe mikędzy matry)

Elektroforeza

Wykorzystuje from pole elektryczne, oddzielania produkcji procesu produkcyjnego, naładowania nitek między nimi

Podział norm pola

W tej technice zawiesina lub płynny wsad jest podawany przez wąski kanał, pole jest przykładane prostopadle, powodując oddzielenie się w polu z powodu ich zmiennej ruchliwości w odpowiedzi na natężenie pola.

Jakościowe i ilościowe techniki instrumentalne

Wydanie jedno jednorazowe światło, pole elektromagnetyczne, ciepło i ich łączenie do identyfikacji analitów, w tym:

Spektrometry: wykorzystuje narzędzia, które mogą izolować cząstki na podstawie różnych towarów, takie jak masa, pęd lub energia. Obejmuje takie techniki, jak Spektrometria ruchow jonów na ruchliwości zjonizowanych abonamentów w gazie obojętnym lub Spektrometria mas, mierzy stosunek do ładunku jonów.

Spektrofotometria: w tej technice materiał lub komponent identyfikuje się na jego odbicia lub przepuszczalności światła, co zależy od długości fali. Mo sie się zdarzyć na światło światła widzialnego, bliskiego ultrafioletu lub bliskiej podczerwieni. Może być używane do badań, ciał stałych lub roztworów.

Bibliografia

Dalsze czy Anuluj

/ ** / $ (function () {Azom.injectYouTubeIframeApi ();}); / ** /

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Http://www.news-medical.net/news/20200812/Face-mask-insert-could-allow-screening-for-disease-biomarkers.aspx”,”200″,”OK”, „ Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 12 sierpnia 2020 r

Biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia, wiele osób nosi maski na twarz, aby przewlekłe siebie i innych. Ale ta sama maska ​​na twarz może być pewnego dnia pobierania zbieranie maski zdrowotne. Badacze raportujący w ACS ‘ Chemia analityczna wykazali, że włókno włożone do zwykłej maski twarzowej N95 może zbierać składniki zawarte w wydychanych aerozolach w celu analizy. Nowa metoda może zezwolić na badanie przesiewowe pod kątem biomarkerów chorób na badanie badanie.

Wydychany oddech to aerozol wiele lotnych i nielotnych dopuszczonych w mikrokropelkach. Z tych cząsteczek mogą również dopłaty od zdrowia, takie jak czy dana niektóre osoby ma chorobę lub jak jej organizm metabolizuje przyjmowane leki. Spektrometria ale jest czułą techniką, która może pomóc w identyfikacji tych badań. Najpierw jednak należy zebrać wystarczające ilości cząsteczek, często wymaga żmudnych procedur, takich jak wdychanie do probówki lub worka. Am Hu i jego koledzy zastanawiali się, czy mogliby znaleźć sposób na wykorzystanie masek na twarz, które i tak nosi wiele osób, do zbierania i koncentrowania taniec wydychanych podczas wydechu do podczas wcdyc

Historia powiązana

Aby przetestować swój pomysł, naukowcy wpięli włókno mikroekstrakcji do fazy wstępnej (SPME) wewnątrz maski twarzowej N95. Włókna SPME tymczasowo wcześniej używane do ekstrakcji emisyjnych z badań laboratoryjnych z pobieu pobieranego acon metody. Wolontariusze wykonali różne różne czynności, m.in.jedzenie banana lub czosnku, palenie papierosa czy picie filiżanki kawy. Następnienicy nosili maski przez 2 godziny, naukowcy badęli z SPME i przeanalizowali w zależności od pomocy spektrometrii ale W przypadku każdej czynności czyncy wykryli określone pozycje, nawet takie, nawet takie, nawet takie Przykład lotne wersje siarki ze spożycia czosnku, nikotynę z pali z palen Naukowcy mam nadzieję, że metoda zainspiruje badania biomarkerów w chorobach układu oddechowego, które dni od ludzi noszenia masek wznyciu.

Ódródło: Odds of the czasopisma:

Yuan, Z. i in. (2020) Mikroekstrakcyjne włókno do fazy wstępnej w masce na twarz na pobranie do pobierania probek in vivo i bezpośrednionionionioniej analizy Spektrometrii ale wydychanego aerozolu. Chemia analityczna. .

„Http://www.news-medical.net/news/20200331/Pittcon-2020-a-Success-in-Chicago.aspx”,”200″,”OK”, „ 31 marca 2020 r

Konferencja i wystawa 2020 kontynuowana ze wwoędu na naukę

Pittcon 2020 kontynuował ostrożnie między 1 z 5 mark w Chicago w stanie Illinois. Oznaczało to 71. iterację konferencji i ekspozycji z zakresu chemii analitycznej i laboratoryjnej.

Pittcon 2020 był prawdziwym momentem, biorąc pod uwagę COVID-19 odczuwany na całym świecie oraz podczas tej kochającej konferencji i ekspozycji laboratoryjnej. Pittcon 2020 nadal przyciągał bardzo zaangażowany, chociażby wielu wystawców i pokazów nie uczestniczył z różnych rządowych i osobistych ograniczeń POZY.

Aktywna, dynamiczna hala wystawiennicza przyciągnęła 509 wystawców zajmujących się 925 stoiskami, z których wszystkie prezentowały najnowsze innowacje w nauce i technologiach laboratoryjnych. Hala wystawowa, znajdująca się w centrum kongresowym McCormick Place w Chicago, otwarta otwarta 3, 4 i 5 mark dla godnych uwagi 9011 uczestników. Wystawienie firmy i ucznia wywodzili się z wielu specjalistycznych analiz w zakresie. Bioanalityki, konopi i konopi, energii, środowiska, nauki o żywności i rolnictwie, medycyny i sądowej i nannycologii.

Wielu uczniów w programie technicznym Pittcon 2020 i elementach kształcenia ustawicznego. Wykład Wallace’a H. Coultera wygłosił prof. John A. Rogers (Northwestern University) na tematy dotyczące nanoprodukcji, technik niezwykłych wirtualnych i fotonicznych oraz systemów bio-zintegrowanych i inspirowanych biologią. Na wykładzie plenarnym dr Ziva Cooper (Inicjatywa badawcza UCLA Cannabis Research) przedstawia zmienne neurobiologiczne, farmakologiczne i behawioralne, które wpływają na pozytywny, jak i negatywny canenycjał i. Podczas dwóch wykładów akcentowano 67 krótkich kursów Pittcon 2020, 34 sesje sieciowe i 1575 kursów technicznych.

Historia powiązana

Pittcon 2020 był również pierwszą odsłoną corocznej imprezy Pittcon Party. Wydarzenie, które odbyło się w Muzeum Nauki i Przemysłu w Chicago, przyciągnęło 1250 gości i obejmowało wyłączny dostęp do muzeum, poczęstunku, muzyki, tańców muzeum przitalzitalzajow

Pittcon 2021 odbędzie się w dniach 6–10 marca 2021 r. W Nowym Orleanie w Luizjanie w Ernest N. Morial Convention Center.

Pittcon do tłumaczenia tłumaczenia coroczna konferencja i wystawa z zakresu nauk laboratoryjnych. Wpływy z Pittcon nazi i pomocy na wszystkich filmach – od przedszkola po doktorat i nie tylko. Pittcon mapy około miliona dolarów rocznie na wsparcie różnych dzialań popularyzujących nauk, w tym granty na sprzęt naukowy, granty badawcze, stypendia i staże dla studentów, nagrody dzialy studentow, nagrody dziala, nagrody dziala. Odwiedź stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat misji i wpływu Pittcon.

„Http://www.news-medical.net/news/20200519/Researchers-develop-novel-method-to-diagnose-and-monitor-autoimmune-disorders.aspx”,”200″,”OK”, „ Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 19 maja 2020 r

Naukowcy z Instytutu Fizyki Ogólnej im. Prokhorowa Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii opracowali nowatorską diagnozowania i zaburzeń autoimmunologicznych. W ciągu zaledwie 25 minut I nowy biosensor never tylko mierzy stężenie autoprzeciwciał w surowicy krwi z podnośnikiem czułością, ale także – po raz pierwszy – mierzy me aktywna. „Te parametry parametrów”, norma w kryteriach wyników diagnostycznych autoimmunologicznych, także nowe podejście do ich leczenia. Artykuł został opublikowany w Biosensors and Bioelectronics, wdrożenie technologii naukowej z zakresu biosensorów i chemii analitycznej.

Autoprzeciw odporności przez odporność na układ odpornościowy błędnie interpretowane komórki i narządy organizmu jako cel, powodując zaburzenia autoimmunologiczne. Autoprzeciwciała są związane z ponad 80 poważnymi chorobami autoimmunologicznymi, od reumatoidalne leczenie dolegliwości, łuszczycy i tocznia po stwardnienie rozsiane i cukrzyca typuż lnie wi. Autoprzeciwciała są tylko we krwi około 10% strony. Ze wωędu na częste występowanie zaburzeń autoimmune ekonomiczny jest ogromny i szacuje się, że w niektórych krajach przewyższa raka. Autoprzeciwciała się osiągać krwi na długo przed wystąpieniem choroby, I charakterystyka może być wykorzystana do przewidywania aktywności i ciężkości choroby.

Obecnie leczenie chorób autoimmunologicznych jest skomplikowanych ze wωędu na drastyczne zmiany w wynikach testów różnych producentów.

“W zależności od laboratorium przeprowadzającego test i zastosowanej metody, stężenie autoprzeciwciał mierzone w tej samej probce w Tym samym czasie może się zmienić” – Mowi every z autorów artykułowu, Laboratory z authorów artykułowu, Laboratory wizobiłowiP Laboratory wiizobiłowiIP Laboratory wiizobiłowium Laboratorium wiizobijIP Laboratorium wiizobijIP Laboratorium wiizobijIP w 2010 roku. „W rzeczywistości nikt nigdy nie polegać na stężeniu autoprzeciwciał jako parametrrze ilościowym do oceny oceny”.

Geplaatst in blog.